100071

100071

Εξάτμιση ηλεκτροστατικής βαφής υψηλής αντοχής στον παράγοντα θερμοκρασίας